Att bli idrottscoach

Att vara en idrottscoach är något som kan vara oerhört utvecklande. Det ställer höga krav på dig på många sätt. Dels är det bra att ha auktoritet. Det behöver inte handla om att vara sträng men att kunna säga ifrån och organisera upp matcher och träningar på ett särskilt sätt gör det enklare.

the coachDet finns olika typer av idrottscoacher. Det vanligaste runtomkring i landet är att vara idrottscoach för barn eller ungdomar. Det beror främst på att det finns flest lag i den åldern. Den största majoriteten som håller på med en viss organiserad idrott i barndomen kommer att sluta innan de kommer upp i vuxen ålder. Förhoppningsvis har det då lagts en grund där personerna ändå känner behovet av att fortsätta motionera. Framför allt hoppas du som coach att du lyckas motivera barnen till att fortsätta. Många blir idrottscoacher just för sina barn. Om du har barn är att coacha ett utmärkt sätt för dig att umgås mer med dina barn på ett roligt och konstruktivt sätt. Idrott handlar om utveckling på många sätt. En del av den utvecklingen är den rent fysiska, att dina spelare eller atleter tar kliv mot att bli bättre på idrotten vad gäller teknik, fysisk form, tankesätt och sportslighet.

Den andra delen av utvecklingen är den som dina idrottare kan applicera inom alla andra delar av livet, men genom idrotten. Att som barn eller ungdom lära sig att vara social och trevlig med de andra lagkamraterna och att välja att fokusera på rätt saker är viktigt för utvecklingen. Många föreningar har ett utarbetat värdegrundsarbete där de vill att barnen ska lära sig att göra kloka val i livet som att inte börja dricka alkohol för tidigt eller att hålla dem borta från droger.

Du som idrottscoach kan motivera ditt lag eller individer till att åstadkomma stora saker, genom att lära dem att det är genom hård träning som de kommer att nå resultat. Det kan de senare applicera på andra delar av livet.

Något som blivit vanligare den senaste tiden är användandet av personliga tränare på gym. För att bli en personlig tränare eller PT som man brukar kalla dem, behöver du ha kunskap om hur man gör övningarna på rätt sätt. Det är också bra att ha kunskap om hur kroppen fungerar och hur olika sorters träning påverkar kroppen olika. En stor del av träning handlar också om att äta rätt, för att kunna ge dina kunder den service de förtjänar är det bra att kunna lite om kost.