Coaching för idrottare

Coaching för idrottare förekommer i många olika former och är något som sker både ideellt och professionellt beroende på om du tränar idrottare på hög nivå eller barn.

Vad som gör en bra coach är svårt att säga då det beror på vilken idrott man utövar. Men för att bli en bra coach finns det böcker att läsa samt råd och tips online. Det finns även högskoleutbildningar specialiserade på detta ändamål.

Om du vill arbeta som coach för barn inom en idrott är det bra att göra sig förberedd på dubbla roller eftersom du också kommer att föra en dialog med andra barnföräldrar. Coachyrket är både intressant och utvecklande på ett personligt plan.