Viktnedgång ska ske gradvis

Viktnedgång är ett väldigt vanligt mål när det kommer till träning. För att detta dock ska kunna ske i något betydelsefull utsträckning måste man även lägga om kosten och äta mer hälsosamt. Vad man dock bör veta om just viktnedgång är att det är något som helst ska ske över längre tid. Snabb viktnedgång har flera olika biverkningar.

Den första av denna är något man ser bland de som går på extrema dieter samtidigt som de tränar hårt. Och detta är lös hud. Kroppen har en fantastisk förmåga att anpassa sig på alla möjliga sätt. Ett av detta är hur huden kan tänjas ut och krympa efter hur vi går upp och ned i vikt. Men den behöver tid på sig för att kunna göra detta. Går man upp för snabbt i vikt får man bristningar i huden. Går man dock ned snabbt i vikt kan huden börja bli lös och hängig. Med tiden kan lös hud fixa sig själv. Men i allvarligare fall går det inte till av sig själv och man behöver istället hjälp av någon som Citadellkliniken för att lösa problemet på kirurgiskt vis.

En annan relativt vanlig effekt av snabb viktnedgång är nedstämdhet och depression. Den exakta anledningen till detta är mindre känt. Men psykologer har spekulerat att det kan handla om att vikten kopplas samman med väldigt mycket annat i livet, och när man fortsätter kämpa med samma problem trots den snabba viktnedgången är frustration och uppgivenhet vanliga följder. För att motverka detta är det rekommenderat att få tillräckligt med sömn och äta hälsosam mat. Och komma ihåg att det finns annat än vikten som behöver uppmärksamhet i livet.

Man har också sett att personer som tappar vikt för snabbt löper en större risk att utveckla gallsten. Detta kan uppstå på grund av bristen av fett i dieten, vilket gör att gallblåsan inte drar sig samman lika ofta och låter därmed galla att koncentreras i organet. Detta leder till formationen av gallsten.

Comments are closed.